E-post: ole_hermann.huth@getmail.no

|

Tlf: 982 06 589

28.august 2018

Sitter akkurat nå på Verdenspeilet (kafé) i Fredrikstad etter et  spennende møte med musiker og gode venn Rune Halvorsen. Vi har snakket om Østfold symfoniorkester, og generelt om det profesjonelle musikermiljøet i Østfold. Dette er et miljø som har utviklet seg på tross av en håpløs satsing fra fylkeskommunen. Da tenker jeg ikke på støtteordninger, som jeg synes fungerer tilfredstillende, men Østfold kulturutvikling, som skulle være den instansen som bygde sin aktivitet på det eksisterende profesjonelle musikklivet i Østfold. Vi som er musikere i Østfold blir svært sjeldent brukt, og det ligger ikke noe tanke for hvordan fylkeskommunen utvikle denne ressursen. Jeg er selv profesjonell musiker, så derfor vinklingen mot musikk. Dette gjelder imidlertid innen for alle kunstfag. Det har nettopp vært en «oppvask» i teatermiljøene. De jobber med å få frigjort dette miljøet fra Østfold kulturutvikling. Jeg får bare sporadisk info om denne prosessen, så jeg er ikke oppdatert på hvor det står akkurat nå. Det frister å sette igang en tilsvarende prosess innen musikkmiljøene.

Jeg eksperimenterer litt med transportmidler nå. Jeg har tenkt å prøve kollektivtransport i Østfold. Jeg tok bussen til Fredrikstad, skal videre til Halden på en musikkprøve i kveld, og hjem etter denne. All denne forflytningen, skal jeg gjøre med buss. Det blir spennende og se hvordan det går. Plutselig har jeg fått frigjort masse tid som ellers går til bilkjøring. Med mac og nettilgang har jeg masse tid til kontorarbeid. Spennende!!